17 Kasım 2012 Cumartesi

ORGANİZASYONEL GELİŞİM VE PROFESYONELLEŞME


Organizasyonel Gelişim ve Profesyonelleşme
Şirket çalışanları bulunduğu şirketin organizasyonunu oluşturmaktadır. Organizasyonun bir taraftan işleri sürdürülürken diğer taraftan gelişimini sağlaması şirketin performansını da olumlu etkiler.

Türev Danışmanlık Ailesi’nin bünyesinde bulundurduğu beş markadan biri olan ve “yaşamsal çözümler üretmek” parolası ile yola çıkan Türev Yönetim Danışmanlığı olarak, organizasyonel gelişim kavramının soru ve cevaplar üzerinden irdelenerek netleşmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

Soru: Organizasyonel gelişim kavramı nedir?

Çalışanların oluşturdukları organizasyonlar, çağın gerisinde kalmamak, teknolojiyi takip etmek, rakipleri ile girdikleri yarışı kazanmak için değişmelidirler. Organizasyonların verimlilik, etkinlik, performans, rekabetçiliklerini artırmak için gerekli olan organizasyonel gelişim; strateji, yapı, kültür gibi kavramların planlı bir biçimde değiştirilmesidir. Diğer bir deyişle, organizasyonların kendilerine özgü mevcut sistemlerinin değişim sürecidir.

Soru: Organizasyonel gelişim süreci nasıl işler?

Her organizasyonun sahip olduğu yapı, kültür, strateji birbirinden farklıdır. Dolayısıyla her organizasyonun değişimi ve gelişimi zaman ve içerik bakımından farklılık gösterir. Fakat gelişim süreci, organizasyonun mevcut durum ve performansının irdelenmesi ile başlar. Ayrıca organizasyonun gelecekteki ihtiyaçlarının da öngörülmesi gerekir.

Türev Yönetim Danışmanlığı olarak şirketlerden gelen talepler doğrultusunda sayısız değişim ve gelişim sürecine katkıda bulunduk, şirket yöneticilerinin görmekte zorlandıkları noktaların netleşmesini sağladık.

Peki bu noktada organizasyonel gelişimi nasıl yürüttük? Deneyimli danışman kadromuz eşliğinde mevcut durum ve performans analizlerini yaptıktan sonra, iyileştirilmesi, değiştirilmesi gereken noktaları belirledik. Analizler sonucunda ortaya çıkan genel fotoğraf ve öngörülen ihtiyaçlara bağlı kalarak bundan sonra izlenmesi gereken strateji ya da stratejileri açıkladık.

Unutulmamalıdır ki organizasyonel gelişim için “çağa ve şartlara uygun pozitif değişim” şarttır. Bu nedenle değişime direnç gösteren şirketlerin uzun vadede performanslarının rakiplerine göre düşme olasılığı yüksektir.    

Soru: Organizasyonel gelişim sonucunda şirketler ne sağlar?

Organizasyonel gelişim süreci sonunda organizasyonel anlamda gelişen şirket artık içinde bulunduğu koşulları, rakiplerini, müşteri ihtiyaçlarını daha iyi analiz eder hale gelir. Bu özelliklere sahip olan şirketler kurumsallaşmanın kriterlerinden biri olan profesyonelleşmeyi sağlayabilmiş şirketlerdir. Gelişim çalışmaları etkin yönetilirse, şirket bünyesinde koordinasyon sağlanır, çalışanlar daha sistemli bir yapıda işlerini yürütürler. Motivasyon ve işi benimseme artar, yapılan işlerde hata payı düşer, verimlilik artar… Sonuç olarak, şirket hedeflerine ulaşmaya daha yakın hale gelir ve rakiplerine göre daha güçlü bir konum elde eder.  


Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme