9 Haziran 2012 Cumartesi

PROFESYONELLEŞMENİN REKABET GÜCÜNE ETKİSİ

Türev Danışmanlık’ın beş markasında birisi olan Türev Yönetim Danışmanlığı olarak sektörüne, büyüklüğüne ve bölgesel yapılanmasına bakılmadan Türkiye’deki birçok şirketin profesyonelleşme adına daha uzun yollar kat etmesi gerektiği düşünüyoruz. Bu gözlemimizden hareketle Türev Eğitim Danışmanlığının Yöneticisi ve Kıdemli Yönetim Danışmanı Dr. Savaş Tavşancı tarafından profesyonelleşme üzerine yapılan bilimsel çalışmanın(*) sonucunu aktarmak ve ardından yorumlarımızı sizlerle paylaşmak istedik.

Kurumsallaşmanın önemli unsurlarından birisi olan profesyonelleşmenin artması, şirketlerin rekabet gücünü de artırmaktadır. Öyle ki Tavşancı’nın yapmış olduğu araştırmaya göre, profesyonelleşme üzerinde ki bir birimlik değişimin, şirketlerin rekabet gücüne 0,4 birim katkı yarattığı tespit edilmiştir.
Bu bağlamda profesyonelleşmenin ne demek olduğuna ve rekabet gücüne etkilerine gelin birlikte göz atalım.

Profesyonelleşme nedir? Profesyonel kime denir? Birçok yönetici ve çalışan bu profesyonel sözcüğünün arkasına saklanıp “ben profesyonelim” diyor. Fakat çoğu zaman yüklenen anlam doğru olmuyor. Türk Dil Kurumuna göre uzmanlaşmış veya ustalaşmış anlamına gelen profesyonelin özelliklerini şu şekilde tarif edebiliriz:

 • Yaptığı işin hem teorik hem de pratik anlamda uzman olandır.
 • Şirkette tarif edilmiş hiyerarşik düzene uyar.
 • İlişkilerden dolayı çalışanları kayırmaz, onları performansına göre değerlendirir.
 • İnsana insan olduğu için değer verir ve ona göre davranır.
 • Giyimi, kuşamı, konuşması ve davranışları ile şirketini çok iyi temsil eder.
 • Karşısındaki kişinin konumu önemser ve ona göre hareket eder.
 • Genel kültürü yüksektir.
 • İletişim becerisi yüksektir.
 • Hem şirket içinde hem şirket dışında tutarlı davranır.

Bu özellikler genişletebilir veya detaylandırabilir. Fakat Türkiye’deki birçok şirketin profesyonelleşmesine verdiği yönetim danışmanlığı hizmeti ile katkı sağlamış Türev Yönetim Danışmanlığı olarak profesyonelin en temel özellikleri yukarıda tarif edilenlerdir.

Bu aşamada ülkemizde aile şirketlerinin ağırlıkta olması nedeniyle aklımıza şu soru gelmiş olabilir. Aile şirketlerinde profesyonel kişi, sadece aile üyeleri dışında olan çalışan ve yöneticilerden mi ibarettir? Tek kelime ile HAYIR. İster şirket hissedarları ile kan bağı ilişkisi olmayan maaşlı çalışan ve yöneticiler, ister şirket hissedarları ile kan bağı ilişkisi olan aile üyeleri olsun yukarıdaki özellikleri barındıran her yönetici profesyonel tanımına girer.

Bu durumda profesyonelin bağlılıklarını ve etkinliklerini artırabilmek için, şirketin yapısı ve kültürü de kesinlikle profesyonelleşmelidir. Bunun için de firma bünyesinde, profesyonellerin uzmanlık bilgilerini ve sahip oldukları yetkileri rahatça kullanabilecekleri, kariyer imkanlarını açıkça görebilecekleri, istenilen performansı yakaladıklarında terfi edebilecekleri ve kendilerini geliştirebilecekleri bir yapı oluşturulmalıdır.

Sonuçta, profesyonelleşme hem ticari, hem organizasyonel anlamda şirketi geliştirir ve birçok sektörde şiddetli rekabet ortamının oluştuğu günümüzde şirketin rekabet gücünü yükseltir. Peki, rekabet gücünüzü artırmak için şirketinizin sektörüne, büyüklüğüne, ortaklık yapısına bakmaksızın hem şirketinizin hem çalışan ve yöneticilerinizin profesyonelleşme düzeyini artırabilecekken hala ne bekliyoruz! Yolunuz açık olsun…

Dr.Savaş Tavşancı
Kıdemli Yönetim Danışmanı
Türev Eğitim Danışmanlığı Yöneticisi
savastavsanci@turev.com.tr 
www.turev.com.tr  

* Savaş Tavşancı  (2009). Firmalardakkurumsallaşma  düzeyinin  rekabet gücüne etkisi üzerine bir araştırma. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, yayınlanmış doktora tezi.

1 yorum:

 1. Profesyonelliğin tanımı çok iyi özetlenmiş. Bir yönetici ve çalışan bu yazıdaki özelliklerden hareketle kendini gözden geçirerek ne derece profesyonel olduğunu test edebilir. Türev Yönetim Danışmanlığı'na hem araştırmamı konu ettiği için hem de yorumları için teşekkürler.

  YanıtlayınSil