4 Temmuz 2012 Çarşamba

PROFESYONEL FABRİKA YÖNETİMİ
Fabrika yönetiminin temelinde ve önceliğinde üretim için esas olan kaynakları, fabrika organizasyonuna uyumlu bir şekilde yönetsel faaliyetlerle düzenleyerek müşteri beklediği  ürün ve hizmetlerin taahhüt edildiği şekilde yapılmasını sağlamaktır. Kısaca, fabrika içindeki tüm faaliyetler üretimi gerçekleştirmek içindir.

Bir fabrikada, varoluş amacına bağlı olarak sürekliliği sağlamak üzere fonksiyonel olarak farklı görev tanımlarına haiz bölümler yer alır. Üretim, üretim planlama, malzeme planlama, depo, sevkiyat, teknik bu bölümlerin bazılarıdır. Profesyonel fabrika yönetiminde hammadde ve malzeme girişinden nihai ürüne kadar olan tüm sürecin verimli ve etkin bir şekilde işlemesini sağlamaktır.

Bir fabrikada faaliyetlerin profesyonelce gerçekleşmesi için aşağıdaki yönetim fonksiyonlarında belirtilen noktalara dikkat edilmesi uygun olacaktır.

Planlama: bir işi yapacak yolu ve bu yolda kullanılacak yöntemi belirlemektir. Amaca ulaşmak için yapılması gereken işlerin süresi ve kimin tarafından yapılacağının belirlenmesidir. Bir planlama faaliyetinde hedeflenen

 • Neyin ( ürün )
 • Neden ( amaç )
 • Nasıl ( yöntem )
 • Ne zaman ( süreç )
 • Nerede ( yer, makine, donanım )
 • Kimler ( sorumlu )
tarafından yapılacağı sorularına cevap bulmaktır. Böylece hedefe giden yolda olası negatif etkenler belirlenecek ve önlemler alınabilecektir.

Organizasyon: amaca uygun olarak fabrikanın işleyiş yapısının oluşturularak yetki ve sorumlulukların belirlenmesidir. Organizasyonu oluştururken

 • Yapılacak işlerin belirlenmesi
 • Bu işlere uygun beceriye sahip kişilerin atanması
 • İş tanımı, sorumluluk ve yetki tanımlarının yapılması
 • Çalışma yeri, donanım ve yöntemlerin seçilmesi
aşamalarına dikkat etmek gerekecektir.

Koordinasyon: çalışanlar arasında işlerin belli bir düzen içinde yapılmasının sağlanmasıdır. Koordinasyon sayesinde hedef için gerekli olan faaliyetlerin uygun süreçlerde yapılması ve birbirini takip eden faaliyetler arasında aksaklık olmaması sağlanır. Doğru işin istenilen süreçte yapılmasının sağlanmasıdır. Örneğin bir mobilya üreten bir işyerinin, müşterinin istemediği ürünü üretip müşteriye sevk etmesi fabrika içindeki koordinasyon yetersizliğinin bir göstergesidir.

Yürütme: amaca yönelik işlerin yapılması için yöneticilerin yetkilerini kullanarak çalışanlara iş yaptırmasıdır. Yönetim becerilerinin önem kazandığı bir fonksiyondur. En temel başlıklar halinde yöneticinin,

 • Davranış ve kişilik olarak örnek olması
 • Güven vermesi
 • Ekibini iyi tanıması
 • Yol gösterici olması
 • Başarıyı takdir etmesi
 • Hatayı hoşgörüyle karşılayıp tekrarının olmaması için tedbir alacak faaliyetleri oluşturması
 • özelliklerine sahip olmasını söyleyebiliriz.

Denetim: yönetim fonksiyonları arasında göz ardı edilmemesi gereken bir işlevdir. Yürütme fonksiyonun vazgeçilmez bir parçasıdır. Yapılan işlerden elde edilen sonuçların amaca uygunluğunun kontrol edilmesi ve gerekli olan düzeltmeleri ve iyileştirmelerin yapılmasıdır. Sayısal değerler üzerinden değerlendirme ile yapılacak bir denetim açık bir yaklaşım sergileyeceği için yorumlara neden olmayacaktır. Bundan dolayı, denetim fonksiyonunda başarılı olabilmek için,

 • Kontrol noktaları
 • Ölçüt standartları
 • Kontrol ölçütleri ve birimi
 •  Kontrol zamanı
 • Kimin ölçeceği
belirli olmalıdır.
Fabrikanızın tüm süreçlerini profesyonelce yöneterek verimli ve etkinliğinizi artırmanız dileğiyle… 

Okyar Atilla
Yetkili Yönetim Danışmanı
Türev Danışmanlık
turev@turev.com.tr
www.turev.com.tr 
www.facebook.com/turevyonetim 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönderme